Niet bekend Details Over slotenmaker Bever

Dit convent aangaande Jheronimusdael werd toentertijd nog bewoond door ons zekere Cornelis Willemsz. de Vrije, die indien conventuaal in overeenstemming met het register ‘pro deo’ tot met bestaan dood leefde in ons huisje aangaande dat voormalig geestelijk gesticht.

Want muziekmeesters betreffende beroep kende men destijds zo niet. Mijzelf is immers gebleken, dat de studenten in het Fraterhuis in de zanger en een muziek werden onderwezen, ook alang zongen ze ook niet meer bij een kerk­dienst mee, zoals een voormalige ‘Broeders des Gemeenen levens’. Daarom komt het mij vermoedelijk vanwege dat Huygh Pietersz, die zo in de onmiddellijke nabuurschap van genoemde instelling woonde, de man was, welke de „eer­bare Jonggesellen binnenshuys instrueerde in een funda­menten aangaande Musijck ende Sang”.

Beantwoorden Burgemeester en wethouders aangaande Den Helder zullen een initiatief ingeval welke aangaande Rob Scholte alle support behoren te melden ; vol trots dienen dat deze Den Helder out ofwel all places verkozen heeft boven andere plekken in het land … Koester zo’n goed project

In 1620 woonde daar Jacques Louwijsz, waarschijnlijk de zoon betreffende Louwijs Hermansz, de brandewijnstoker zuidelijker op gelijke gracht, die het beurs met bestaan vader voort­zette. Of ons brandewijnketel voor mout- en brandewijn ­maken allebei de passend kan zijn, weet je ook niet, maar Jacques Louwijsz vond daar ons toentertijd deze Jacob Harmansz in bestaan woonhuis opvolgde.

In dit bedrijvige Delft betreffende de 17e eeuw schijnen een zenuwen van de bewoners minder prikkelbaar geweest te bestaan vervolgens thans (1882)

Wandelend van de Choorstraat over de Hippolytusbuurt telde men aan een oostzijde der ‘Pooltjesbuurt’ veertien huizen, waarin woonden: een tinnegieter; een zekere Mathijs Augustijnsz. van Cromvliet, een particulier die daar ons dienstmaagd op nahield, welke opgaf dat dit woonhuis betreffende haar meester vijf haardsteden bevatte; een lijndrager; een goudsmid; een bruidstaart; een ‘cruyenierder’, die tegelijk goudsmid was en de brouwer Hendrick Fransz. Duyst Van Voorhoudt, welke betreffende twee ketels en twee eesten werkte en ernaast het ambt over stadsthesaurier bekleedde, het jaarlijks op iemand anders overging.

Een westzijde betreffende het Vrouwjuttenland was met lieden over alle mogelijke beurs bevolkt, waaronder een Lambrecht Cornelissen. Deze oefende dit moeilijke vak uit betreffende ‘antycksnijder’, dat zichzelf voornamelijk openbaarde in dit snijden betreffende beelden en figuren in hout, op zijn ‘antijcks’, het wensen zijn zeggen naar dit montuur of ontwerp der Ouden, wier werk en kunst men poogde na te streven.

De stadstrompetter, Cornelis Pietersz die dit woonhuis op een zuidwesthoek in huur had lees meer van de plaats, dus dicht bij een regio daar waar hij 's nachts bestaan officie uitoefende. Op hem slaat de vol­gende resolutie: „Op heden de 27e Mei 1600 beschikken over mijnen heeren Burgemeesteren en Regeerders der stad

Behalve de brandewijnstoker woonde een pasteibakker, die met twee ovens werkte. Vervolgens alweer ons koekbakker, een 2e in welke nabijheid. Bovendien alsnog ons lakenbereider of drapenier, die een Delfse industrie uitoefende, waarvan de laatste sporen enig jaren geleden bestaan verdwenen.

). Veel achternamen die op man eindigen, beschikken over hun oorsprong te danken aan een festival het ons der voorouders uitoefende.

Beantwoorden Verder weet woon je al geruime tijd ook niet meer in Den Helder, dit is alsnog continue ons plaats die behoefte bezit met een museum als het met Rob Scholte. De gehele gemeenteraad zou een dergelijk initiatief enthousiast dienen te omarmen.

Waarschijnlijk was deze ‘uitgeknipt’,  zoals wijlen Aangaande Lennep dat uitdrukte, en had hij betreffende bestaan ambacht zoveel verdiend dat deze nader bestaan ledige tijd met Apollo kon wijden en daarmee in de nabijheid de bijnaam ‘een pijper’ had gekregen, omdat hij zo virtuoos op een ‘pijpe’ ofwel ‘fluite’ speelde.

  waren toen nog ver te uitkijken. De ‘nieuwmaeren’, meteen de latere couranten eerst heetten, werden dan ook over het algemeen mondeling aan­gebracht door reizende boden, schippers en overige ambulante personen. Hun onbevangen, via een politiek ook niet beneveld oordeel, placht de feiten eenvoudiger en juister op te vatten en verdere overeenkomstig hun ware toedracht ook te segmenten, dan thans via een ‘gedrukte’ boden over het nieuws vermag te geschieden, nu men zichzelf met het betreffende gisteren en heden slechts node vergenoegen kan.

Verder de gracht opwandelende, betreffende dit register mits trouwe gids, bespeuren we, het er verder ons meester schilder woonde in een der aanzienlijkste huizen betreffende die buurt, het in overeenstemming met zijn eigenaar vier haardsteden bevatte. Zijn naam was Michiel Jansz en de deftige burger, welke te middelpunt aangaande werklieden en winkeliers deze huizinge bezat, was niemand anders vervolgens de vermaarde ‘contrefeyter’ Mierevelt, wie dit portretteren van veel ‘groote Heeren ende Vorsten’ geen windeieren legde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Niet bekend Details Over slotenmaker Bever”

Leave a Reply

Gravatar